• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

کایزن چیست

 

کایزن ( KAI + ZEN = KAIZEN )ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یابهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجادبهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هرنوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمانها به ارمغان خواهد آورد؛ بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان .
در نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان هاباید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد
:
1- 
کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستندولی ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شوند .
2-  
فعالیت هایی که به شکلیدر جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند ( Muri ) با یکدیگر تلفیق شوند
.
3- 
آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند (Mura ) بهفعالیت های سازمان افزوده شوند
. این حرکت یا نهضت MU3 اساس اقدامات کارگاهآموزشی گمبا کایزن   ( کایزن عملی ) را تشکیل می دهد
.


مراحل اجرای کایزن عملی


1-
- ناحیه نمونه را انتخاب کنید .
2-
- گروه بهبود ( تیم کایزن ) را ایجاد و سازمان دهی کنید
.
3-
- داده های آماری مورد نیاز را در ناحیه نمونهبا کمک اعضای گروه گرد آوری کنید
.
4-
- اعضای شرکت کننده را در کارگاه آموزشی بامفاهیم و ابزارهای بهبود آشنا کنید
.
5-
- نظام آراستگی ( 5s ) را آغاز کنید
.
6-
- مودا ( اتلاف ) ها را شناسایی و فهرستی از آنها تهیه کنید
.
7-
- تحلیلعلل رویداد اتلاف را در ناحیه نمونه انجام دهید و راه حلهایی را با استفاده از کارگروهی بیابید
.
8-
- راه حل هایی را که عملی ترند انتخاب کنید
.
9-
- هر نوعتغییر فیزیکی در آرایش ناحیه نمونه را بدون فوت وقت انجام دهید
.
10-
- بهبودانجام گرفته را به صورت استاندارد درآورید
.
11-
- موفقیت حاصله را به اطلاع سایرهمکارانتان برسانید
.
12-
- نتایج به دست آمده را ارزیابی کنید تا در مراحل بعدیمورد استفاده قرار گیرند
.
13-
- به سراغ مشکل بعدی بروید
.


اصول بیست گانه مدیریت در کایزن


1-
- نگویید چرا این کار انجامنمی شود. فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید.
2-
- در مورد مشکل به وجودآمده نگرانی به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید
.
3-
- ازوضعیت موجود راضی نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد
.
4-
- اگر مرتکب اشتباه شدید ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید
.
5-
- برایتحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید. اگر60%از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکارشوید
.
6-
- برای پی بردن به ریشه مشکلات 5 بار بپرسید چرا؟

7-
- گمبا محل واقعیرویداد خطاست . سعی نکنید از دفتر کار خود مشکلات محیط را حل کنید.
8-
- همیشهبرای حل مشکل از داده و اطلاعات کمی و به روز استفاده کنید
.
9-
- برای حل مشکلبلافاصله به دنبال هزینه کردن نباشید. بلکه از خرد خود استفاده کنید. اگر عقلتان بهجایی نمی رسد، آن را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعی استفاده کنید
.
10-
- هیچوقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاری از مشکلات در نکات ریزاست
.
11-
- حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کلام نیست. مدیریت باید حضور ملموسداشته باشد
.
12-
- برای حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاری اختیاربه زیردستان ابا نکنید
.
13-
- هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید. هیچ گاه عجولانهقضاوت نکنید
.
14-
- مدیریت دیداری و انتقال اطلاعات بهترین ابزار برای حل مسئلهبه صورت گروهی است
.
15-
- ارتباط یک طرفه دستوری از بالا به پایین مشکلات سازمانرا پیچیده تر میکند. مدیریت ارشد باید با لایه های پایین تر سازمان ارتباط دو جانبهداشته باشد
.
16-
- انسانها توانایی های فراوانی دارند. از الگوهای چند مهارتی وغنی سازی شغلی برای شکوفا شدن آنها استفاده کنید
.
17-
- تنها فعالیت هایی راانجام دهید که برای سازمان شما ارزش افزوده ایجاد می کنند
.
18-
- فراموش نکنید که 5s ، پایه و بنیان ایجاد محصولی با کیفیت است
.
19-
- بر اساس الگوهای کار گروهی ،مسائل محیط کارتان را حل کنید
.
20-
- حذف مودا ( اتلاف) فرآیندی پایان ناپذیراست. هیچ وقت از این کار خسته نشوید.


دسته بندی :

مدیریت کیفیت جامع

 

 

 

بشر از بدو خلقت با «کیفیت» سرو کار داشته است؛ مثلا در ساختن خانه و محل سکونت خود و در تشخیص مناسب بودن اسلحه و وسیله دفاعی خود، به نوعی از آن استفاده کرده است.
دیری نپایید که با گسترش پهنه‌ نیازهای آدمی و در پی آن ایجاد بازارهایی جهت دادوستد کالاها و خدمات، مساله کیفیت و وسعت یافتن بیش از پیش بازارها و کنترل کیفیت مطرح شد و پس از چندی، به عنوان عاملی اساسی و تاثیرگذار در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات شناخته شد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم او روی آوردن به تولید انبوه توسط بنگاه‌های اقتصادی مختلف، زمانی کوتاه و به صورتی چشمگیر، کم‌کم زمانی کوتاه به صورتی چشمگیرف زمزمه‌هایی درباره لزوم به کارگیری روش‌های علمی در زمینه کنترل کیفیت به گوش رسید. تاریخچه این دانش که اکنون چند دهه‌ای بیش نیست که به عنوان یک حوزه علمی مستقل مطرح شده، گواه آن است که سرآغاز توسعه و گسترش فعالیت‌های کنترل کیفیت به صورت حاضر در اوایل قرن بیستم بوده است.
اکنون با مقدمه فوق لازم است تعاریفی برای برخی مفاهیم بنیادین در این حوزه ارائه شود:
«کیفیت (Quality معمولا ماهیتی بیش از حد انتظار و عالی در تولید کالا یا ارائه خدمت را در ذهن متبادر می‌نماید، که ابعاد مختلفی چون تطابق، قابلیت اطمینان، پایداری، ذوق و زیبایی را در بر می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت تا اندازه‌ای خارج از تصور است.
«کنترل کیفیت (Quality Control:QC) نیز به عنوان استفاده از فنون و دستور‌العمل‌هایی برای دستیابی به بهبود کیفی در زمینه تولید کالاها یا ارائه خدمات شناخته می‌شود، که در راستای این هدف به صورت ساده تشخیص و شناسایی، آنالیز و بررسی، و در گام بعدی اقدام به حل نقص و کاستی محصولات و خدمات اهمیت اساسی خواهد داشت.
لیکن، این نیز پاسخگوی میل وافر آدمی به تولید کالا و ارائه خدماتی که کیفیت بالاتری را برایش به ارمغان آورند، نبود؛ بنابراین چندی نگذشت که مفهوم تازه‌ای به

«مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management: TQM مطرح شد. آنچه در ذیل می‌آید به دنبال آن است تا با نگاهی گذرا و سودمند مفهوم و فلسفه، اهداف، نقش‌ها، اجزا و ابزار، زمینه‌سازها، موانع و علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع را بررسی کند.

«مفهوم فلسفه مدیریت کیفیت جامع از نگاه صاحبنظران»
این مفهوم و فلسفه آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران مورد بحث، نقد و کندوکار قرار گرفته است که گرچه بنیان همه آنها یکی است اما هر یک گوشه‌ای از زوایای پنهان این مفهوم به راستی فراگیر را آشکار می‌سازد:
«علی محمد مصدق راد» در مقاله خود «مدیریت کیفیت فراگیر؛ مدل چنگال» TQM را چنین تعریف می‌نماید :

«مدیریت کیفیت فراگیر، فرایندی است که بر اساس آن، مدیریت با مشارکت کارکنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می‌پردازد».
«سازمان بهره‌وری آسیا (Asian Productivity Organization)» طی مقاله‌ای که در دسامبر سال ۲۰۰۰میلادی به رشته تحریر درآورده است. مدل مدیریت کیفیت جامع را «روش متفاوت در نحوه نگرش به شیوه مدیریت تعریف می‌نماید که :

«یک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه می‌بخشد که هر یک از کارکنان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، به عبارت دیگر مدیریت کیفیت فراگیر، یک استراتژی سازمانی است که از طریق به‌کارگیری روش‌های کیفی، خدمات و تولیدات باکیفیت بالا به مشتریان ارائه می‌کند».
فلسفه آن نیز، ایجاد فرهنگی است که به وسیله آن به طور مداوم، سازماندهی کار با نگرش برآورده ساختن نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود یابد.
دکتر ایرج سلطانی، در مقاله‌ای با نام «نقش مدیریت کیفیت فراگیر» پس از اشاره به نکات ارزشمندی که در تعریف این مفهوم باید بدان توجه نشود TQM را :

«یک سیستم هزینه ایربخش» برای انجام تلاش‌های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمان، برای ارائه خدمات و کالاهایی» می‌داند «که رضایت مشتریان را تضمین می‌کند و در جست‌وجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنانش به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارکنان را با نگرش تامین نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد».
نویسنده مقاله «مدیریت کیفیت جامع و تحول استراتژیک» در توصیف خود، مفهوم فوق‌الذکر را «باعث بهبود مداوم در یک سازمان» از طریق «ایجاد مفاهیم کلی» می‌پندارد.
وی فلسفه TQM را تاکید «بر روندی سیستماتیک، منسجم، باثبات و کلان‌نگر نسبت به سازمان» می‌داند.
در مقاله «بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین» مدیریت کیفیت فراگیر «روشی برای اداره یک سازمان است» که براساس کیفیت همه اعضای سازمان استوار است و هدف آن، نیل به موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه افراد ذی‌نفع» است.سرانجام در «مجله رهبری سازمان (Journal of Organazation)» مدیریت کیفیت فراگیر، عبارت است از:

یک استراتژی که با تغییر اعتقادات بنیادی، ارزش‌ها و فرهنگ یک شرکت و مشارکت همگانی ارتباط دارد».بر این اساس فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر، درهم آمیختن وضوح و روشنی اهداف از طریق رویکردی انقلابی است، به طوری که شامل همه جنبه‌های کار از مشخص کردن نیازهای مشتریان تا ارزیابی مشتریان مبنی بر اینکه آیا راضی هستند یا خیر می‌شود.

 


دسته بندی :

جزوء آموزشی سطح کیفیت پذیرش

جزوء آموزشی سطح کیفیت پذیرش ، آموزش سطوح بازرسی و نمونه گیری

دانلود


دسته بندی : جزوء آموزشی سطح کیفیت پذیرش

نیازمندیھای سیستم تضمین کیفیت ساپکو iso qs 9000

نیازمندیھای سیستم تضمین کیفیت شرکت ایران خودرو از تلفیق استاندارھای

 SOGEDAC 90 ، QS 9000:1998 ، 9000:1994

و نیازمندیھای خاص شرکت ایران خودرو و ساپکو شکل گرفته و تحت عنوان نیازمندیھای ساپکو ٧٩ منتشر شده است . این الزاماتتعیین کننده انتظارات ایران خودرو/ساپکو از پیمانکاران فرعی خود میباشد.

دانلود


دسته بندی : نیازمندیھای سیستم تضمین کیفیت ساپکو iso qs 9000

دانلود نظامنامه کیفیت

دانلود نظامنامه کیفیت ( به همراه بندهای ایزو ) ، یک نظامنامه کامل می باشد که می توانید دانلود نمائید .

دانلود


دسته بندی : دانلود نظامنامه کیفیت

هزینه های کیفیت

  • هزینه های کیفیت در گزارش های حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
  • هزینه های کیفیت نباید تنها در مورد فعالیت های عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزایش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابراین باید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
  • کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمان ها قرار دارد.

هزینه های کیفیت کدامند؟

سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند از:
  • هزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهی
  • هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت تجهیزات، حقوق و دستمزد و غیره
  • هزینه هایی که از کیفیت پایین و نامطلوب محصول ناشی می شود (شامل ضایعات، افت قیمت محصول و...).
در این پژوهش، هزینه کیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر این است سیستم هزینه ای جامعی طراحی شود که تمامی دیدگاه های هزینه ای یادشده را در برگیرد. گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت، به تعریف پروژه های بهبود کیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری که بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملکرد پروژه های بهبود کیفیت را به دست آورد. بنابراین یک گام اساسی در کاهش هزینه ها، اصلاح و توسعه سیستم حسابداری است؛ به گونه ای که بتوان هزینه های کیفیت را محاسبه کرد و ضمن ارایه گزارش های مناسب، به اندازه ‏گیری اثربخشی فعالیت ها و پروژه های کاهش هزینه پرداخت و راهکارهای عملی برای کنترل و بهبود هزینه های کیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و کنترل کیفیت ارایه کرد. به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری باید هزینه های کیفیت را طبقه بندی کرد و به هر یک از گروه های هزینه ای، کد هزینه تخصیــص داد. به منظور اندازه گیری هزینه های کیفیت لازم است ابتدا اجزای هزینه های کیفیت شناسایی و طبقه بندی شده، سپس کلیه هزینه های مرتبط با کیفیت بر اساس آمار داده های هزینه ای موجود یا طرح مدون جمع‏ آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه ‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در این صورت است که می‏توان راهکارهای مناسبی برای حذف هزینه های عمده کیفیت ارایه و اجرا کرد.


دسته بندی : هزینه های کیفیت

حکایت

 حکایت اول

مهندسي بود كه در تعمير دستگاه هاي مكانيكي استعداد و تبحر داشت. او پس از
30 سال خدمت صادقانه با ياد و خاطري خوش باز نشسته شد. دو سال بعد، از طرف شركت
درباره رفع اشكال به ظاهر لاينحل يكي از دستگاه هاي چندين ميليون دلاري با او
تماس گرفتند. آنها هر كاري كه از دستشان بر مي آمد انجام داده بودند و هيچ كسي
نتوانسته بود اشكال را رفع كند.
بنابراين، نوميدانه به او متوسل شده بودند كه در رفع بسياري از اين مشكلات
موفق بوده است. مهندس، اين امر را به رغبت مي پذيرد. او يك روز تمام به وارسي
دستگاه مي پردازد و در پايان كار، با يك تكه گچ علامت ضربدر روي يك قطعه مخصوص
دستگاه مي كشد و با سربلندي مي گويد: «اشكال اينجاست!»
آن قطعه تعمير مي شود و دستگاه بار ديگر به كار مي افتد. مهندس دستمزد خود را
50000 دلار معرفي مي كند. حسابداري تقاضاي ارائه گزارش و صورتحساب مواد مصرفي
مي كند و او بطور مختصر اين گزارش را مي دهد: «بابت يك قطعه گچ: 1 دلار و بابت
دانستن اينكه ضربدر را كجا بزنم: 49999 دلار»
سه قطعه معيوب در هر 10000 قطعه

حکایت دوم :
درباره كيفيت محصولات و استانداردهاي كيفيت در ژاپن بسيار شنيده ايد. اين
داستان هم كه در مورد شركت آي بي ام اتفاق افتاده در نوع خود شنيدني است. چند
سال پيش، آي بي ام تصميم گرفت كه توليد يكي از قطعات كامپيوترهايش را به
ژاپنيها بسپارد. در مشخصات توليد محصول نوشته بود: سه قطعه معيوب در هر 10000
قطعه اي كه توليد مي شود قابل قبول است. هنگاميكه قطعات توليد شدند و براي آي
بي ام فرستاده شدند، نامه اي همراه آنها بود با اين مضمون «مفتخريم كه سفارش
شما را سر وقت آماده كرده و تحويل مي دهيم. براي آن سه قطعه معيوبي هم كه
خواسته بوديد خط توليد جداگانه اي درست كرديم و آنها را هم ساختيم. اميدواريم
اين كار رضايت شما را فراهم سازد.»

 


دسته بندی : حکایت

بازرسي

بازرسي (Inspection)

فعاليتهايي چون اندازه گيري ... يك يا چند خصوصيت يك جوهره و مقايسه با خواسته هاي مشخص و تعيين اينكه هريك از خصوصيات، با مشخصات معين مطابقت دارد يا خير.

خودبازرسي (Self Inspection)

بازرسي كارهاي انجام شده توسط انجام دهنده كار برطبق مقررات مشخص.

اگر همه چيز بدون نقص توليد شود اساساً نيازي به بازرسي نيست لازمه وجودي بازرسي و اهميت آن در موجود بودن نقص مي باشد.
vاگر تعداد بازرسين در يك واحد صنعتي بالا رود نشانه كاهش بهره وري و افزايش هزينه مي باشد.
vدر امريكا به ازاي 15% كل پرسنل و در ژاپن به ازاي 1% كل پرسنل يك واحد صنعتي بازرس وجود دارد.
 
تطابق (Conformity)

برآورده شدن يك سري از خواسته هاي تعريف شده و معين.

عدم تطابق (Nonconformity)

عدم برآورده شدن يك سري از خواسته هاي ... .

 

 


دسته بندی : بازرسی

 

           كيفيت عبارت است از 

  دست يابي و عبور از حد انتظار مشتري

انتظارات مشتري customer needs:

1- تصريحي Basie Needs

2- تلويحي performance  Needs

 3- مهيج Exeitement Needs

 


دسته بندی :

قطعات جاذب در صنعت خودرو

در سال ۲۰۰۲ تنها در امریکا ۴۲۸۱۵ نفر در اثر تصادف جان خود را از دست داده اند که نسبت به سال ۲۰۰۱ ۵/۱ درصد افزایش داشته و بسیار بالاتر از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در سال ۱۹۹۰ است. همچنین در سال ۲۰۰۲، دو میلیون و نهصد و بیست و شش هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی مجروح شده اند که بسیاری از آنها آسیبهای دائمی بودند. در سالهای اخیر ایمنی خودروها توجه عموم را بخود جلب کرده و تحقیقات دانشگاهی و صنعتی بیشماری را به خود اختصاص داده است.
همراه با توسعه جوامع، مردم خواهان ایمنی بیشتر و مصرف سوخت کمتر در خودروها هستند. این امر مستلزم بهبود خواص جذب انرژی قطعات در هنگام تصادف و کاهش وزن قطعات خودرو است. علاوه بر آن، لازم است به این نکته نیز توجه شود که آیا سرنشین می تواند نیروی ضربه را تحمل کند؛ به بیان دیگر بزرگی قله یا بیشترین نیروی ضربه در برخورد بر حسب تغییر شکل محوری که میزان کاهش سرعت را تعیین می کند و مقدار معیار بحرانی ضربه به سر، باید برای سرنشین قابل تحمل باشد. سبکی و خواص جذب انرژی بدنه خودرو از طریق بهبود ساختار یا تعویض ماده مورد استفاده، بدست می آید. مطالعات اخیر نشان می دهد که تعویض ماده اولیه بیشتر از بهبود ساختار در خواص جذب انرژی و سبکی خودرو، موثر واقع می شود. طراحی، محاسبه و تست سبکی و جذب انرژی قطعات جلویی خودرو در دو دهه اخیر بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. تاکنون قوانین زیادی در خصوص بهبود ایمنی ثانویه خودرو در کشورهای پیشرفته تصویب شده است. ایمنی ثانویه به حفاظت خودرو از سرنشین خود در هنگام تصادف گفته می شود. ایمنی اولیه نیز به ویژگی هایی چون سیستم ترمز گفته می شود که در اجتناب از وقوع تصادف نقش دارند. در تحقیقی که در بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ در انگلستان انجام شده است، میزان آسیبها و تلفات تصادفات در روند پیشرفت و بهبود سیستمهای ایمنی ارزیابی شده است. این تحقیق نشان می دهد که میزان جراحات در خودروهای مدرنتر با سیستمهای ایمنی بهتر، کمتر شده است. این امر خصوصا تا سرعتهای ۶۵ کیلومتر در ساعت بیشتر مشخص است. برای کاهش وزن خودرو، موادی چون آلیاژهای آلومینیم و منیزیم، فولادهای استحکام بالا، مواد کامپوزیتی و غیره به عنوان جایگزین فولادهای نرم رایج بکار گرفته شده اند. انرژی مکانیکی در جامدات توسط تغییر شکل پلاستیک (برگشت ناپذیر) جذب می شود. میزان این جذب به ماهیت مکانیزم تغییر شکل، تراکم مکانهایی که مکانیزمها در آنجا فعال هستند، و پایداری تغییر شکل بستگی دارد. باید توجه داشت که در هنگام تصادف نیروی ضربه و شتاب نباید از حد معینی بیشتر شوند تا اختلاف بین میزان اولیه و نهایی کاهش سرعت و نیرو از طریق افزایش قابلیت جذب انرژی به حداقل برسد و در نتیجه میزان خسارت به ساختار و آسیب به مردم کم شود. در هنگام تصادف، استفاده از قطعات لوله ای شکل یکی از عوامل مهم جذب انرژی خواهد بود. تاکنون تحقیقات زیادی روی خواص جذب انرژی ساختارهای فلزی جداره نازک از جنس فولاد و آلومینیم به منظور بهبود ایمنی خودرو انجام گرفته است. کامپوزیتهای پلیمری نیز به این صنعت معرفی شده اند تا وزن کلی خودرو را نیز کم کنند. حرکت به سوی خودروهای سبکتر، تبدیل به یک موضوع مهم مهندسی در صنعت خودروسازی امروز دنیا شده است. در این میان توجه به آلیاژهای آلومینیم به عنوان جایگزین اجزاء از جنس فولادهایی با استحکام نه چندان زیاد، افزایش پیدا کرده است. اما این جایگزینی نه باید درستی و بی عیبی ساختاری قطعات و نه خواص جذب انرژی خودرو در هنگام تصادف را کم کرده و به خطر اندازد. به منظور اطمینان از این مسائل، تاثیر فرایندهای ساخت و تولید بر عملکرد و کارایی قطعات ساختاری خودرو در هنگام تصادف و شکست باید بهتر مورد مطالعه قرار گیرد. در مقایسه آلومینیم با فولاد باید گفت، فولادهای نرم سفتی (Stiffness) بیشتر و خواص بهتری در هنگام خمش دارند اما آلیاژهای آلومینیم وزن کمتر و جذب انرژی بیشتری دارند. آلیاژهای آلومینیم نسبت به فولادهای متداول تا ۲۵ درصد در کاهش وزن خودرو نقش دارند. وزن کمتر، مصرف سوخت کمتر و انتشار دی اکسید کربن کمتری را به همراه دارد. همچنین آلومینیم قابلیت بازیافت را داشته و این یک مزیت زیست محیطی محسوب می شود. در ۲۰ سال گذشته سازندگان وسائل نقلیه از مواد کامپوزیتی نیز برای تحمل بار وارده در بدنه خودرو استفاده کرده اند. بازدهی این مواد، بر اساس میزان جذب انرژی سنجیده می شود که البته در کامپوزیتها بیشتر از ساختارهای فلزی است. اکثر تحقیقاتی که در جهت ارزیابی قابلیت جذب انرژی مواد کامپوزیتی تحت بار فشاری انجام گرفته است به لوله های با تقارن محوری محدود می شود. فرایند جذب انرژی در این مواد از طریق تغییر شکل انتهای قطعه بصورت مخروطی شکل انجام می شود. بسیاری از محققان در تحقیقات خود در زمینه حذف شکستهای ناگهانی، ابعاد هندسی بهینه و محدودیتهای ابعادی را مورد بررسی قرار داده اند. برای رسیدن به بهترین مکانیزم شکست، مشخص شده است که نسبتهای ابعادی مثل نسبت قطر به ضخامت از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات بی شماری نیز هم بر روی لوله های با مقطع مربع و هم قطعات جداره نازک انجام گرفته است.
دسته بندی :
» کایزن چیست ( چهارشنبه 6 دی1391 )
» مدیریت کیفیت جامع ( سه شنبه 5 دی1391 )
» جزوء آموزشی سطح کیفیت پذیرش ( پنجشنبه 21 اردیبهشت1391 )
» نیازمندیھای سیستم تضمین کیفیت ساپکو iso qs 9000 ( پنجشنبه 21 اردیبهشت1391 )
» دانلود نظامنامه کیفیت ( پنجشنبه 21 اردیبهشت1391 )
» هزینه های کیفیت ( پنجشنبه 21 اردیبهشت1391 )
» حکایت ( پنجشنبه 25 تیر1388 )
» بازرسي ( جمعه 15 خرداد1388 )
» ( دوشنبه 4 خرداد1388 )
» قطعات جاذب در صنعت خودرو ( دوشنبه 4 خرداد1388 )
» کنترل کیفیت ( پنجشنبه 31 اردیبهشت1388 )